Wednesday, September 7, 2016

Soalan STPM Geografi 2006

SOALAN 2006:
1. Takrifkan tekanan udara. [5 m]

2. Huraikan tiga kaitan antara perubahan tekanan udara dengan proses pembentukan edaran am atmosfera. [12 m]

3. Jelaskan empat kesan siklon tropika terhadap manusia. [8 m]

SOALAN 2006:
1. Hitung nilai min kekerapan kejadian kabut di pusat bandar X. [4 m]

2. Hitung nisbah kekerapan kejadian kabut antara pusat Bandar X dengan luar Bandar X bagi setiap jarak penglihatan. [4 m]

3. Lukis carta pai untuk menggambarkan kekerapan kejadian kabut di pusat Bandar X dan di luar Bandar X. [12 m]

4. Berikan ulasan ringkas tentang kekerapan kejaadian kabut di Bandar X. [5 m]

No comments:

Post a Comment