Tuesday, October 22, 2013

Percubaan STPM 2013

Pahang
Bahasa Melayu, P1,      K1
Geografi P1,      K1 & Skema,
Geografi P2       K2  & Skema
Pengajian Perniagaan P1       K1  & Skema
Ekonomi P1      K1  & Skema

Trengganu    
Pengajian Am P2,     K2,    Skema

Kelantan
Modul 1 Pengajian Am P2,    K2,    Skema
Modul 2 Pengajian Am P2,    K2,  Skema


Pengajian Perniagaan (Sebenar)      K1 & Skema

Percubaan STPM 2014

Trengganu
Bahasa Melayu  P1,     K1

Sunday, October 20, 2013

Percubaan SPM 2013

Kedah
Bahasa Melayu   K1       Skema
Bahasa Melayu   K2       Skema
Bahasa Inggeris     K1       Skema
Bahasa Inggeris    K2        Skema
Maths   K1     Skema
Maths    K2    Skema
Pendidikan Islam    K1      Skema
Pendidikan Islam    K2      Skema
Biologi    K1  &  Skema,     K2 & Skema,     K3 & Skema                        
Fizik    K1  & Skema,    K2 & Skema,     K3 & Skema
Kimia    K1 & Skema,    K2 & Skema,     K3 & Skema
Mathematik Tambahan     K1 & Skema,     K2 & Skema
Prinsip Perakaunan      K1 & Skema,       K2 & Skema
Perdagangan     K1 & Skema,         K2 & Skema
Sains     K1,     K2,     Skema K1 & K2
Bahasa Arab    K1 & Skema,    K2 & Skema
Sejarah     K1 & Skema,     K2 & Skema,     K3 & Skema
Tassawur Islam     K1 & Skema,      K2 & Skema
ICT
Bahasa Cina    K1 & K2Wilayah Persekutuan
ICT  K1 & Skema

Pahang
Physics  K1, K2 & Skema
ICT K1
Geografi K2

Negeri Sembilan
Bahasa Melayu       K1 & K2 & Skema
Add Maths     K1 + Skema
Kimia        K1, K2 & K3 + Skema
Ekonomi     K1, K2 + Skema
Bahasa Inggeris      K1,K2 + Skema
ERT       K1, K2 + Skema
Biology      Part 1,    Part 2
Maths      K1, K2 + Skema
P Moral
Sejarah       K1, K2, K3 + skema
Sains Pertanian      K1, K2 + Skema
PSV      K1, K2 + Skema
Physics     K1, K2, K3 + Skema
Bahasa Cina
Sains
ICT

Johor
Bahasa Melayu     K1, K2 +Skema

Sekolah Berasrama Penuh
Bahasa Melayu     K1&K2,     Skema K1,   Skema K2
Kimia      K1, K2 & K3+Skema
Mathematics     K1, K2 + Skema
Additional Maths     K1, K2 + skema
Physics       K1, K2 + Skema,      K3 & Skema
Biology     K1 & Skema,     K2 & Skema,      K3 & Skema
Bahasa Inggeris      K1 & Skema,      K2 & Skema
Sejarah      K1 & Skema,     K2 & Skema,     K3 & Skema,     K3(Soalan)
Pendidikan Islam     K1 & Skema,      K2 & Skema
Prinsip Perakaunan        K1,      K2,    Skema 1 & 2


MRSM
BM  K1 & K2
Additional Mathematics
Mathematics
Fizik


Trengganu (with scheme)
Bahasa Melayu K1& K2 + Skema
Additional Mathematics    K1 ,   K2 ,   Skema K1& K2
Biology
Kimia
Bahasa Inggeris
Mathematics     K1,    K2,    Skema K1 & K2
Pendidikan Islam
Perdagangan
Fizik
Seni Visual
Sains
Sejarah   K1 K2 K3,     Skema  K1,    K2     K3
Tassawwur Islam

Sarawak
FizikPerak
BM  K1, K2 + Skema

Penang
BM  K1& K2
Add Maths      K1 & K2
Bahasa Cina
Biology   K1, K2, K3 & Skema
Chemistry       K1, K2 & K3
English       K1, K2 & Skema
Maths
P. Perakaunan    K1 & K2
Moral
Physics  K1 & Skema,     K2 & Skema,     K3 & Skema
Sains
Sejarah     K1, K2, K3

Thursday, September 26, 2013

PMR Percubaan 2013

Penang (Under construction, question incomplete)
BM  K1&K2+Skema
BI    K1&K2+Skema
Sains   K1&K2+Skema
Maths   K1,    K2 
PI    K1
Sejarah
Geografi 
KH Perdagangan 


Kedah
Sains K1, Skema
Sains K2, Skema

Pahang
Sains  K1 & Skema,    K2& Skema
Bahasa Melayu  K1 & Skema,  K2 & Skema
Bahasa Inggeris K1 & K2,   Skema K1+K2
Maths  K1 & Skema,  K2 & Skema
Geografi   K1 & Skema
KHB1   K1 & Skema
KHB2   K1 & Skema
P Islam   K1 & Skema
Sejarah    K1

SBP
BM  K1& K2+Skema
BI    K1      Skema

Trengganu
BI  K1+ Skema, K2 + Skema