Wednesday, September 7, 2016

Trial SPM 2015

Perlis
BM Kertas 1 & Skema
BM K2,   Skema
Sejarah & jawapan

Negeri Sembilan
BM  K1,   K2, Skema K2
Sejarah K1  & Skema,   K2 & Skema,   K3 & Skema
Add Maths K1 & Skema,  K2 & Skema

SBP
BM K1 ,  Skema
BM K2,   Skema
BI,  K1K2 & Skema
Sejarah & Skema
Matematik & jawapan
Add Maths & Jawapan
Biologi & jawapan
Kimia K1 K2 K3 & jawapan
Fizik & Jawapan
Prinsip Perakaunan & Skema
Pendidikan Islam & skema
Pendidikan Al Quran
Pendidikan Moral

Kelantan 
BM K1,   K2,,  Skema K1 K2
BI   K1& Skema,   K2 & Skema
Sejarah  K1 & Skema,  K2 & Skema,  K3 & Skema
Matematik K1 & jawapan
Matematik K2 & Jawapan
Add Maths K1 & Skema,  K2 & Skema
Perdagangan K2 & jawapan
P. Islam , K1 ,  K2  (Dengan Skema)
Kesusasteraan Melayu
Ekonomi Asas , K1 ,  K2   (ada jawapan)
Perdagangan,  K1,  K2
Tasawwur Islam
Geografi  K1, K2 & Skema
Prinsip Perakaunan

Terengganu
BM K1K2 & Skema
Sejarah & Jawapan
Kimia & jawapan
Biologi 1 & Skema
Biologi 2 & Skema
Fizik & Jawapan
Perdagangan & jawapan
Sains & Jawapan
Matematik & Jawapan
BI dan Jawapan
Maths T & Jawapan
Geografi & jawapan
Prinsip Perakaunan & Jawapan
Pendidikan Islam & Jawapan
Seni Visual & Jawapan
Perdagangan & Jwp

Kedah
BM,  K1 & Skema,    K2 & Skema
BI,  K1 & Skema,    K2& Skema
Biologi  K1 & Skema,    K2  & Skema,  K3 & Skema
Kimia  K1 & Skema, K2 & Skema,  K3 & Skema
Fizik K1 & jawapan,   K2 & Skema,  K3 & Jawapan
Sains K1 & Jawapan
Sains K2 & Jawapan
Maths K1 & Skema
Bahasa Cina K1 & Skema,   K2 & Skema
Add Maths  K1 & Skema,  K2 & Skema

Penang
BM   K1 & Skema,   K2 & Skema
Sejarah & Jawapan
Add Maths & jawapan

Johor
BM,  K1 & Skema,  K2 & Skema

Selangor
BM K2,  Skema

Yayasan Islam
BM K1K2,  Skema

Perak
Trial Paper BM 1, 2 and skema 1
Trial Papaer BM 1,2 and skema 2
Add Maths K1 & Skema,  K2 & Skema

MRSM
Sejarah & Jawapan
BM, K1& Skema,  K2 & Skema
Add Maths K1 ,  K2   (dgn Skema)
BI   K1 & K2,  Skema K1 & K2

Melaka
Sejarah & Jawapan
BM, K1 & K2 Skema

Sabah
BM K1 & Skema

Sarawak
BM, K1 ,  Skema

BI Trial Paper and scheme 1
BI Trial Papaer & Scheme 2
Maths trial 1& jawapan

Pahang
BM,  K1 & K2,  Skema K1,  Skema K2
JUJ Fizik K1 & Skema
JUJ Fizik K2 ,   Skema
JUJ Biologi,  K1 & Skema,   K2 & Skema,   K3 & Skema
Add Maths K1 & Skema,  K2 & Skema

Soalan STPM Geografi 2007

SOALAN 2007:
1. Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera. [5 m]

2. Huraikan peranan atmosfera dalam mengawal suhu permukaan bumi. [10 m]

3. Jelaskan bagaimana atmosfera tercemar disebabkan oleh tindakan manusia. [10 m]

SOALAN 2007:
Jadual di bawah menunjukkan jumlah hujan bulanan bagi stesen X pada rahun 2004

BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS Jumlah
Hujan (mm) 39.0 24.4 93.8 63.2 366.8 100.1 166.2 91.4 274.2 429.4 167.2 81.7 1897.4

1. Nyatakan formula pengiraan min hujan bulanan dan min hujan tahunan [5 m]

2. Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, lukis graf bar cermin bagi menunjukkan perbezaan antara jumlah hujan mengikut bulan dengan min hujan tahunan di stesen X pada tahun 2004. [12 m]

3. Huraikan pola taburan hujan bulanan di stesen X pada tahun 2004 berdasarkan graf bar cermin yang telag anda lukis pada (2). [10 m]

SOALAN 2007:
1. Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global. [5 m]

2. Huraikan kesan pemanasan global terhadap system geomorfologi. [10 m]

3. Jelaskan bagaimana kesan pemanasan global mempengaruhi aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. [10 m]

Soalan STPM Geografi 2006

SOALAN 2006:
1. Takrifkan tekanan udara. [5 m]

2. Huraikan tiga kaitan antara perubahan tekanan udara dengan proses pembentukan edaran am atmosfera. [12 m]

3. Jelaskan empat kesan siklon tropika terhadap manusia. [8 m]

SOALAN 2006:
1. Hitung nilai min kekerapan kejadian kabut di pusat bandar X. [4 m]

2. Hitung nisbah kekerapan kejadian kabut antara pusat Bandar X dengan luar Bandar X bagi setiap jarak penglihatan. [4 m]

3. Lukis carta pai untuk menggambarkan kekerapan kejadian kabut di pusat Bandar X dan di luar Bandar X. [12 m]

4. Berikan ulasan ringkas tentang kekerapan kejaadian kabut di Bandar X. [5 m]

Sunday, September 4, 2016

Trial SPM 2016

SBP
BM K1 &  Skema
BM K2 & Skema

Kelantan
BM K1,  K2,  & Skema
Bahasa Inggeris   K1,   K2,   Skema K1& K2
Sejarah    K1,  K2,  K3,   Skema K1, K2, & K3
Pendidikan Islam    K1,  K2,  Skema K1 & K2
Tasawwur Islam    K1,  K2,  Skema
Pendidikan Seni Visual    K1,  K2,  Skema
Matematik   K1,  K2,  Skema
Prinsip Perakaunan    K1,  K2,  Skema
Kesusasteraan Melayu    K,    Skema
Matematik Tambahan   K1,  K2,  Skema
Sains  K1,  K2,  Skema
Fizik  K1,  K2,  K3,  SkemaPerlis
BM,  K1, K2 + Skema


Sabah, PPB Kota Belud
 BM   K1 & Skema,  K2 & Skema

Sabah, SMK Tunku
BM    K1 & Skema,  K2 & Skema

MRSM
BM   K1 & K2,  Skema K1, Skema K2

Melaka
BM,  K1 & Skema,  K2 & Skema

Johor PPD Mersing
BM   K1& Skema,  K2 & Skema

Johor PPD Tangkak
BM   K1 ,  K2 & Skema K1& K2

Johor PPD Segamat
BM   K1 & Skema,  K2 & Skema

Perak - Kinta Selatan
BM,  K1 & Skema,  K2  & Skema

Sarawak - Belaga
BM   K1 & Skema,  K2 & Skema

Negeri Sembilan
BM   K1 + K2,  Skema

Terengganu
BM   K1,  K2,   Skema

Kedah
BM   K1,  K2,  Skema

Penang
BM,   K1 & Skema,  K2 & Skema

Selangor
BM   K1 + Skema,  K2 & Skema
Wednesday, August 5, 2015

Percubaan SPM 2014


SBP dengan Skema
Bahasa Melayu 
Bahasa Inggeris
Matematik
Sejarah
Pendidikan Islam
Prinsip Perakaunan  K1,  K2,   Skema
Matematik Tambahan
Biologi
Kimia
Fizik


MRSM
Bahasa Melayu,  K1+ Skema,    K2 + Skema


Jabatan Pendidikan Kelantan
SMK Laloh
Bahasa Melayu,  K1,   K2 + Skema

SMK Naim Lilbanat
Matematik Tambahan,  K1 + Skema
Matematik Tambahan,  K2 + Skema

SMK Jelawat
Tasawur Islam   K1
Tasawur Islam   K2  + Skema K1 K2 


Jabatan Pendidikan Pahang
Bahasa Melayu,  K1 + Skema
Bahasa Melayu,  K2 + Skema
Fizik  K1  +  Skema
Fizik  K2  +  Skema
Fizik  K3  +  Skema
Matematik Tambahan,  K1 & Skema
Matematik Tambahan,  K2 & Skema
Teknologi Maklumat & Komunikasi,   K1  + Skema


Jabatan Pendidikan Terengganu
Bahasa Melayu,  K1
Bahasa Melayu   K2  + Skema


Jabatan Pendidikan Johor
SMK Taman Puteri Kulaijaya,  ICT    K1  + Skema


Jabatan Pendidikan Kedah
Bahasa Melayu  K1,   Skema
Bahasa Melayu  K2,   Skema


Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Bahasa Melayu  K1,  Skema
Bahasa Melayu  K2,  Skema

Jabatab Pendidikan Negeri Sembilan
Bahasa Melayu  K1,   Skema
Bahasa Melayu  K2,   Skema
Matematik  K1+ Skema
Metematik K2 + Skema
Maths T K1 + Skema
Maths T K2 + Skema


Jabatan Pendidikan Sarawak
Bahasa Melayu K1,  Skema
Bahasa Melayu K2,  Skema


Jabatan Pendidikan Sabah
Bahasa Melayu K1,  Skema
Bahasa Melayu K2,  Skema


MPSM Kedah (dengan Skema)
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris  K1,  K2,  Skema K1K2
Bahasa Cina
Sejarah
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Fizik
Biologi
Kimia
Matematik Tambahan
Prinsip Perakaunan
Ekonomi Asas
Perdagangan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Ekonomi Rumah Tangga
Sains Pertanian
Geografi
Pendidikan Seni Visual
Kesusasteraan Melayu
Tasawwur Islam
Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
Bahasa Arab
Pendidikan Syariah Islamiah


MPSM Pulau Pinang
Bahasa Melayu,   K1,  K2,  Skema K1K2
Matematik Tambahan,  K1,  K2,  Skema K1K2

Percubaan STPM 2014

Pahang
SMK Purun,  Geografi P2 , [K2]   [Skema]

Penang
SMJK Chung Ling, Maths P2, [Soalan + Skema]
SMK Jit Sin, Maths T P2, [Soalan + Skema]
SMK Methodist Boys, Maths P2  [Soalan + Skema]

Johor
SMK Tinggi Kluang, Maths P2, [Soalan + Skema]
SNK Yong Peng, Maths P2, [Q&A]


Selangor
STAR, Klang, Maths P2, [Q&A]
SMK PJ,  Perakaunan P2,  [Kertas 2]

Sarawak
St Joseph, Kuching, Maths P2, [Q&A]

Tuesday, August 4, 2015

Percubaan UPSR 2014 (SJKC)


Johor
Bahasa Melayu  K1
Bahasa Melayu  K2
Bahasa Inggeris K1
Bahasa Inggeris K2,   Skema
Matematik  K1
Matematik  K2 + Skema
Cina K1
Cina K2 + Skema


Negeri Sembilan
Matematik  K1 + Skema
Matematik  K2 + Skema
Bahasa Inggeris Soalan
Sains A
Sains B + Skema
Cina K1
Cina K2 + SkemaSee Also
Percubaan UPSR 2014 (SK)
Percubaan UPSR 2015